Zarządzenie nr 92 z dnia 07.01.2016 r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych