Złote Gody - Tułowice 2011

Złotem i Diamentem Malowane

 

          2 grudnia 2011 r. o godz. 1000 w Urzędzie Gminy w Tułowicach, cztery pary małżeńskie świętowały Złote Gody oraz dwie pary Diamentowe.

         Po uroczystym przywitaniu dostojnych jubilatów kierownik Urzędu Stanu Cywilnego pani Alicja Makuch, w swoim przemówieniu podziękowała przybyłym jubilatom za długie lata spędzone razem, za wzajemnąmiłość, szacunek i przyjaźń,  za wspólne przeżycia, trudy i przeciwności losu z którymi przyszło sięim niejednokrotnie borykać.

         Następnie W -ce Wójt Gminy Tułowice Pani Teresa Kucharzak – Juszczyk w dowód społecznego uznania dla trwałości małżeństwa i rodziny, wręczyła jubilatom obchodzącym Złote Gody , medale „Za długoletnie Pożycie Małżeńskie”, przyznane przez prezydenta RP.

Z czterech zaproszonych par świętujących 50 rocznicęmałżeństwa, przybyły trzy: Maria i Piotr Lebedyńscy, Maria i Władysław Gruszka oraz Natalia i Stanisław Stadniccy,wszyscy z Tułowic. Janina i Mieczysław Michtanie wzięli udziału w uroczystości. Jubilaci obchodzący 60 rocznicęmałżeństwa to Helena i Jan Kobus z Goszczowic oraz Helena i Józef Górscy z Ligoty Tułowickiej. Druga z wymienionych par równieżnie wzięła udziału w uroczystości.

       Szanownym jubilatom wręczono równieżprezenty i kwiaty. Po części oficjalnej spotkania zaproszeni goście udali siędo sali posiedzeńw Urzędzie Gminy gdzie czekałna nich szampan, tort i filiżanka ciepłej kawy. Następnie przedszkolaki z Publicznego Przedszkola w Tułowicach przedstawiły program artystyczny specjalnie przygotowany na tąokoliczność. Jubilatom którzy nie mogli wziąćudziału w uroczystości,  medale i upominki zostanąwręczone w ich domach.