Uroczystość z 11 listopada 2011r.

11 listopada - 93 rocznica Odzyskania Niepodległości

       Jak co roku w dniu 11 listopada  po uroczystej mszy św. za Ojczyznę władze Gminy, członkowie Koła Związku Kombatantów Rzeczypospolitej i Byłych Więźniów Politycznych, przedstawiciele Niemodlińskiego Towarzystwa Regionalnego, jednostki gminne oraz mieszkańcy Tułowic udali się pod pomnik „ Poległym na frontach II wojny światowej”. Wójt gminy w swoim przemówieniu przypomniała jak ważne dla Polaków jest to iż w dniu 11 listopada 1918 roku po 123 latach nieobecności Polska znów pojawiła się na mapie Europy jako niepodległe państwo. Dziewięćdziesiąt trzy lata temu ziściło się wielkie marzenie wielu pokoleń Polaków, pragnienie wolnej i niepodległej Ojczyzny. 11 listopada to Dzień Święta Narodowego, dzień radości z odzyskania umiłowanej Ojczyzny, to dzień w którym Naród powstał z kolan, to dzień powrotu nadziei Polaków. Na ten dzień czekały pokolenia, czekali nasi pradziadowie nieustannie ze łzami w oczach modląc się słowami „OJCZYZNĘ WOLNĄ RACZ NAM WRÓCIĆ PANIE”. Pamiętając o ofiarach, jakie ponieśliśmy na trudnej drodze do niepodległości, twórzmy historię, której nie będziemy się wstydzić przed następnymi pokoleniami.

 Następnie zespół Szumiący Bór odśpiewał cztery utwory patriotyczne.

Po przemówieniu i części artystycznej  obecne delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem.