Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego parterowego przy ul. H. Sawickiej w Tułowicach


           Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku parterowego cztero mieszkaniowego wolnostojącego usytuowanego na działce gminnej o pow. 1372,80 m2 w Tułowicach przy ul. H. Sawickiej 12. Budynek zostanie usytuowany na obszarze wydzielonym i ogrodzonym o pow. 723,00 m2  z działki 571. Budynek zaprojektowano jako parterowy nie podpiwniczony z poddaszem nieużytkowym, parkingi w ilości 6 stanowisk zlokalizowano poza ogrodzeniem oraz plac gospodarczy ze śmietnikiem. Łączna powierzchnia użytkowa tworzonych w ramach przedsięwzięcia lokali komunalnych wyniesie 159,68 m2. Przeciętna powierzchnia użytkowa każdego z czterech tworzonych lokali komunalnych wyniesie 39,92 m2.

Dofinansowanie:

Bank Gospodarstwa Krajowego wsparcie ze środków Funduszu Dopłat na zasadach określonych w :

1) ustawie z dnia 8 grudnia 2006r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych;

2) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  z dnia 29 lipca 2009 roku w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy nie stanowiących lokali socjalnych.

Koszt inwestycji:

Całkowite – 484.548,07 zł (brutto)

Dofinansowanie – 30 %

Kwota dofinansowania – 145.364,42 zł (brutto)

Termin realizacji:

październik 2014 – kwiecień 2015                                                                    

Dokumentacja fotograficzna: