Przebudowa drogi gminnej wraz ze skrzyżowaniem, ul. Betonowa w Tułowicach


         Przedmiotem inwestycji jest wykonanie na ul. Betonowej w Tułowicach nawierzchni drogowej, wjazdów, chodnika po jednej stronie jezdni oraz wyspy rozdzielającej. Ponadto wybudowano kanalizację deszczową, zamontowano studnie rewizyjne, wpusty uliczne, przy kanaliki,  zabezpieczono istniejące kable telekomunikacyjne, energetyczne i gazociąg oraz zagospodarowanie terenów zielonych.

Dofinansowanie:

Program Wieloletni pn.  Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych  Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność – Rozwój

Cel projektu:

Zasadniczym celem realizowanej inwestycji jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego i poprawa płynności ruchu na ul. Betonowej. Zrealizowanie projektowanej inwestycji umożliwi dojazd do podmiotów gospodarczych już funkcjonujących w obrębie inwestycji jak również umożliwi tworzenie nowych punktów usługowych na rzecz mieszkańców.

Koszt inwestycji:

Całkowite – 1 092.123,66 zł (brutto)

Dofinansowanie – 50 %

Kwota dofinansowania – 546.061,83 zł (brutto)

Termin realizacji:

czerwiec 2014 – październik 2014                                                                               

Dokumentacja fotograficzna:

 

DSC09593.jpeg DSC09594.jpeg