Przebudowa drogi gminnej ul. Kościelna w Szydłowie


           Przedmiotem inwestycji jest wykonanie na ul. Kościelnej w Szydłowie  nawierzchni drogowej, wjazdów, chodnika po jednej stronie jezdni oraz geometrycznych spowolnień ruchu na skrzyżowaniach. Ponadto wybudowano kanalizację deszczową, przy kanaliki,  dobudowano słup oświetleniowy oraz zamontowano oprawy oświetleniowe na istniejących już słupach elektrycznych.

Dofinansowanie:

Program Wieloletni pn.  Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.

Cel projektu:

Zasadniczym celem realizowanej inwestycji jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego i poprawa płynności w obrębie drogi gminnej w miejscowości Szydłów. Przebudowa ul. Kościelnej uporządkuje układ komunikacyjny części Szydłowa, zmodernizuje zły stan nawierzchni jezdni oraz zlikwiduje zaniedbania w zakresie infrastruktury drogowej, przyczyniając się do rozwoju zabudowy mieszkaniowej i usługowej w tym rejonie.

Koszt inwestycji:

Całkowite – 1 307.874,99 zł (brutto)

Dofinansowanie – 50 %

Kwota dofinansowania – 653.937,49 zł (brutto)

Termin realizacji:

czerwiec 2011 – wrzesień 2011                                                                    

Dokumentacja fotograficzna:

 

DSC01950.jpeg DSC01954.jpeg