Przebudowa ul. Jaśminowej i części ul. Jagodowej w Tułowicach wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym – etap I


           Przedmiotem inwestycji jest wykonanie na ul. Jaśminowej i ul. Jagodowej w Tułowicach nawierzchni drogowej, wjazdów na posesje, chodnika po jednej stronie jezdni, oraz geometrycznych spowolnień ruchu na skrzyżowaniach. Ponadto wybudowano oświetlenie uliczne.

Dofinansowanie:

Program Wieloletni pn.  Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.

Cel projektu:

Zasadniczym celem realizacji inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego i poprawienie płynności w obrębie drogi gminnej oraz odciążenie przebiegającej przez miejscowość Tułowice drogi wojewódzkiej. Przebudowa  ul. Jaśminowej i części ul. Jagodowej uporządkuje układ komunikacyjny części Tułowic, zmodernizuje zły stan nawierzchni jezdni oraz zlikwiduje zaniedbania w zakresie infrastruktury drogowej przyczyniając się do rozwoju zabudowy mieszkaniowej i usługowej w tym rejonie.

Koszt inwestycji:

Całkowite – 1 395.666,51 zł (brutto)

Dofinansowanie – 50 %

Kwota dofinansowania – 599 461,73 zł (brutto)

Termin realizacji:

marzec 2010 – październik 2010                                                                 

Dokumentacja fotograficzna:

 

Przebudowa ulic- Jaśminowej i Jagodowej 4.jpeg Przebudowa ulic - Jaśminowej i Jagodowej 2.jpeg