Moje boisko - ORLIK 2012


         W ramach projektu powstał kompleks dwóch boisk – boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne. Boisko piłkarskie zostało ogrodzone siatką wysokości 4 m wraz zpiłkochwytami , zaś boisko wielofunkcyjne przeznaczone do piłki siatkowej, ręcznej koszykowej i tenisa ogrodzono  do wysokości 4m. Obiekt ten jest uzupełnieniem kompleksu sportowego wraz z powstającą obok halą sportową. Położony jest obok Gminnego Zespołu Szkół i  w centrum dużego zespołu bloków mieszkalnych. Umożliwi on społeczeństwu gminy w szczególności młodzieży  aktywne spędzanie wolnego czasu.  Z obiektu korzystają uczniowie GZS a także w ramach treningów liczne grupy i kluby sportowe.

Dofinansowanie:

1. Ministerstwo Sportu i Turystyki  ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

2. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.

Cel projektu:

Głównym celem projektu było stworzenie bazy sportowej dla uczniów Gminnego Zespołu Szkół, zawodników klubów sportowych działających na terenie gminy jak również wszystkich mieszkańców, chcących w sposób aktywny spędzać wolny czas.

Koszt inwestycji:

Całkowite – 1 173 000,00 zł (brutto)

Kwota dofinansowania – 666.000,00 zł  (MSiT - 333 000,00 zł,  UMWO – 333 000,00 zł)

Termin realizacji:

maj 2009 – wrzesień 2009                                                                          

Dokumentacja fotograficzna:

 

IMG_1049.jpeg P1040929.jpeg