Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku zaplecza sportowego w Tułowicach na funkcje świetlicowo sportową


          Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku zaplecza sportowego w Tułowicach na funkcje świetlicowo sportowe. Zakres robót obejmował prace budowlane na zewnątrz i wewnątrz budynku.   Przebudowywany budynek jest  budynkiem dwukondygnacyjnym z czego pomieszczenia na parterze pełnią funkcje zaplecza sportowego dla sportowców, natomiast piętro wykorzystywane jest przez sportowców  po przeprowadzonych rozgrywkach oraz okresowo  przez mieszkańców społeczności wiejskiej.

Dofinansowanie:

1. EFRR  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 , Oś 4  Leader , działanie 4.1/413  Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

2. Ministerstwo Sportu i Turystyki  ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Cel projektu:

Podniesienie standardu pomieszczeń zaplecza sportowego oraz utworzenie dodatkowego miejsca pełniącego funkcje społeczno - kulturalne.

Koszt inwestycji:

Całkowite – 645.415,00 zł(brutto)

Kwota dofinansowania  z EFRR – 161.499,00 zł

Kwota dofinansowania z MSiT  - 150.000,00 zł

Termin realizacji:

kwiecień  2012 – październik 2012

Dokumentacja fotograficzna:

 

DSC_5426.jpeg DSC_5422.jpeg