Budowa Centrum Wypoczynku, Rekreacji i Edukacji w Skarbiszowicach


           Budowa Centrum Wypoczynku, Rekreacji i Edukacji we wsi Skarbiszowice jest projektem złożonym obejmującym  przebudowę starej stodoły i zaadaptowanie jej na wiatę, która pełnić będzie funkcję głównego  budynku centrum, zagospodarowanie terenu przy wiacie, budowę trawiastego boiska sportowego do gry w piłkę nożną oraz budowę parkingu samochodowego z kostki brukowej. Inwestycja zapewni mieszkańcom miejsce służące organizacji inicjatyw z zakresu wypoczynku rekreacji oraz edukacji.

Dofinansowanie:

EFRR  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 , Oś 4  Leader , działanie 4.1/ 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

Cel projektu:

Głównym celem operacji jest stworzenie we wsi Skarbiszowice miejsca rekreacji i wypoczynku na świeżym powietrzu, pełniącego również funkcję edukacyjną. Stworzenie "Edukacyjnego placu zabaw w Skarbiszowicach", będzie stanowić integralną część istniejącej świetlicy wiejskiej - centrum życia mieszkańców wsi. Obiekt będzie pełnić funkcję integracyjną mieszkańców wsi. Ponadto budowa "Edukacyjnego placu zabaw w Skarbiszowicach" w znacznym stopniu wpłynie na poprawę estetyki wsi.

Koszt inwestycji:

Całkowite – 453.436,51 zł(brutto)

Koszty kwalifikowane – 367.850,82 zł (netto)

Dofinansowanie – 75%

Kwota dofinansowania – 161.499,00 zł

Termin realizacji:

maj 2012 – październik 2012

Dokumentacja fotograficzna:

 

DSC01065.jpeg DSC01059.jpeg