Edukacyjny plac zabaw w Skarbiszowicach


         Przedmiotem inwestycji jest budowa "Edukacyjnego placu zabaw  w Skarbiszowicach”. Projekt  ten obejmuje budowę alei przyrodniczej i placu rekreacyjnego oraz postawienie tablic informujących o specyficznej historii miejscowości Skarbiszowice, w kontekście dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru Borów Niemodlińskich. Realizacja projektu, poprzez formułę zabawy ma w zamierzeniu wpłynąć pozytywnie na poprawę świadomości mieszkańców Gminy Tułowice, dotyczącej zasobów geologicznych okolic wsi Skarbiszowice oraz związanych z tymi zasobami, tradycjami wyrobu cegieł.

Dofinansowanie:

EFRR  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 , Oś 4  Leader , działanie 4.1/ 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

Cel projektu:

Głównym celem operacji jest stworzenie we wsi Skarbiszowice miejsca rekreacji i wypoczynku na świeżym powietrzu, pełniącego również funkcję edukacyjną. Stworzenie "Edukacyjnego placu zabaw w Skarbiszowicach", będzie stanowić integralną część istniejącej świetlicy wiejskiej - centrum życia mieszkańców wsi. Obiekt będzie pełnić funkcję integracyjną mieszkańców wsi. Ponadto budowa "Edukacyjnego placu zabaw w Skarbiszowicach" w znacznym stopniu wpłynie na poprawę estetyki wsi.

Koszt inwestycji:

Całkowite – 66.364,92 zł(brutto)

Koszty kwalifikowane – 53.988,95 zł (netto)

Kwota dofinansowania – 25.000,00 zł

Termin realizacji:

czerwiec 20011– październik 2011

Dokumentacja fotograficzna:

 

DSC00236.jpeg DSC_0764.jpeg