Przebudowa ul. Różanej w Tułowicach wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym – etap III


          Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ul. Różanej , która stanowi jeden z etapów szerszego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg gminnych składającego się z przebudowy ul. Jaśminowej i Jagodowej – etap I oraz przebudowy ul. Malinowej  - etap II. Przebudowa ul. Różanej  zakończyła zatem realizację większej inwestycji. Jej przedmiotem była budowa drogi, chodnika, oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej.

Dofinansowanie:

EFRR Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa RPOP.03.00.00 Transport, Działanie: RPOP.03.01.00 Infrastruktura drogowa, Poddziałanie : RPOP.03.01.02 Drogi lokalne.

Cel projektu:

Realizacja przedmiotowego projektu przyczyni się do podniesienia konkurencyjności województwa opolskiego poprzez rozwój infrastruktury dróg gminnych w Gminie Tułowice zwiększającej komunikacyjność gminy i regionu oraz podnoszącej standardy bezpiecznego użytkowania.

Koszt inwestycji:

Całkowite –  391 907,27  zł (brutto)

Koszty kwalifikowane – 385 757,27 zł (brutto)

Dofinansowanie – 85%

Kwota dofinansowania – 327 893,68 zł

Termin realizacji:

grudzień 2010 – październik  2011

Dokumentacja fotograficzna:

 

DSC00917.jpeg DSC00927.jpeg