Uroczyste wręczenie tytułów "Zasłużony dla Gminy Tułowice" na sesji Rady Gminy

        Nawniosek Wójta Gminy Tułowice na sesji Rady Gminy w dniu 27 października 2011r. podjęto uchwałę w sprawie nadania członkom zespołu  Szumiący Bór  tytułu „ZASŁUŻONY DLA GMINY TUŁOWICE”

      Zespół Szumiący Bór istnieje 15 lat i od początku istnienia jest swoistego rodzaju ambasadorem kultury naszej gminy. Specjalizuje się w repertuarze patriotycznym. Od 12 lat bierze udział w Festiwalu Pieśni Patriotycznej  „TOBIE POLSKO” w Olszance, utrzymując się w ścisłej czołówce. Dwukrotnie zespół zajął pierwsze miejsce w kategorii chórów. Od 9 lat każdego roku można Go usłyszeć w czasie obchodów uroczystości państwowych organizowanych z okazji Święta uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Święta Niepodległości 11 listopada. Każdorazowo uczestnicząc w imprezach kulturalno – muzycznych na terenie Opolszczyzny, a także poza granicami kraju (Czechy, Ukraina), promuje Gminę Tułowice.

Tytuł „Zasłużony dla Gminy Tułowice”otrzymali  członkowie zespołu Szumiący Bór w osobach:

  • Urszula Lewandowska,
  • Wanda Akielaszek,
  • Krystyna Gozdek,
  • Krystyna Jagieła,
  • Stanisław Jagieła,
  • Wiesława Juszczak,
  • Ruth Kartuz,
  • Teresa Kuzdrowska,
  • Alicja Lakwa,
  • BeataLitwinowicz.