Budowa Centrum Aktywności Wiejskiej w Ligocie Tułowickiej


          Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem socjalnym boiska sportowego w Ligocie Tułowickiej. Budynek zlokalizowany jest w granicach boiska wiejskiego, bezpośrednio w obrębie zabudowy wsi Ligota Tułowicka.

Dofinansowanie:

EFRR  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  2007-2013 , Oś 3 działanie 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi”.

Cel projektu:

Celem projektu jest stworzenie miejsca spotkań i aktywności mieszkańców wsi Ligota Tułowicka  oraz zaplecza socjalnego boiska sportowego. Budowany obiekt ma wpłynąć na poprawę warunków życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego, stworzyć miejsce prowadzenia stałej promocji sportu i rekreacji jak również wpłynąć na poprawę estetyki wsi.

Koszt inwestycji:

Całkowite – 323.689,01  zł (brutto)

Koszty kwalifikowane – 262.187,66 zł (netto)

Dofinansowanie – 75%

Kwota dofinansowania – 196. 640,00 zł

Termin realizacji:

grudzień 2009 – maj 2010

Dokumentacja fotograficzna:

 

100_6960.jpeg 100_6961.jpeg 100_6962.jpeg 100_6963.jpeg
100_6964.jpeg 100_6965.jpeg DSC_5416.jpeg DSC_5430.jpeg
DSC_5431.jpeg DSC_5432.jpeg P1010123.jpeg PC120070.jpeg
PC120075.jpeg PC120079.jpeg