Nowy harmonogram dyżuru Radnych Gminy Tułowice


UWAGA:
Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Tułowice mają dyżur w każdy poniedziałek w godz. od 15:00 – 17:00 w budynku Urzędu Gminy pokój 23 (II piętro) Tel. 600 850 332 E-mail: ,