Bezpłatna możliwosć założenia profilu zaufanego w Urzędzie Gminy Tułowice


           W ramach projektu "Budowa użytecznych usług ePUAP oraz kreowanie świadomości mieszkańców w celu stworzenia elektronicznej administracji publicznej" realizowanego przez Powiat Opolski, w dniu 18 września 2015 r. od godz 8:00 w Urzędzie Gminy Tułowice będzie istniała możliwość bezpłatnego założenia profilu zaufanego umożliwiającego mieszkańcom Gminy załatwianie spraw administracyjnych drogą elektroniczną w systemach e-administracji (m.in. ePUAP, CEIDG, ZUS). Dzięki profilu zaufanemu obywatel może zalatwić sprawy administracyjne, bez konieczności wychodzenia z domu, 24 godziny na dobę, z dowolnego miejsca. Posiadając nazwię użytkownika (login), hasło, konto poczty elektronicznej lub podając numer tel. komórkowego (na który przesyłany jest kod autoryzacyjny), obywatele mogą załatwić wiele spraw urzędowych - np. założyć firmę przez Internet czy elektronicznie sprawidzić i opłacić składki ZUS.

          Jak informuje MPiPS, również wnioski o świadczenia kierowane do Ośrodków Pomocy Społecznej będą mogły być złożone przez Internet. Uwierzytelnianie składanych wniosków i załączanych dokumentów może odbywać się m.in. za pomocą podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.