Rocznica wybuchu II Wojny Światowej


          Dnia 1 września 2015 rok. Upamiętnienie rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. Złożenie kwiatów pod pomnikiem „POLEGŁYCH ZA POKÓJ NA WOJNACH ŚWIATOWYCH” w  Tułowicach. Wiązankę składa Wójt Gminy Tułowice Andrzej Wesołowski z Kombatantem  Stefanem Myśko, Wincentym Syrkiem, i Helena Wojtasik dyrektorem Tułowickiego Ośrodka Kultury.