Informacja o wynikach przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie Gminy Tułowice


Wójt Gminy Tułowice

informuje

o wynikach  przetargów ustnych nieograniczonych

na  sprzedaż nieruchomości stanowiących  mienie

Gminy Tułowice

W dniu 24.08.2011 r. w Urzędzie Gminy Tułowice ul. Szkolna 1 przeprowadzono  przetargi na sprzedaż niżej podanych nieruchomości:

 

 I PRZETARGI

    1. 130/106, k.m.1, pow. 0,3414ha, KW 75966/0, cena wywoł. 40 000,00 zł.

    2. 130/107, k.m.1, pow. 0,8244ha, KW 75966/0 cena wywoł.  85 000,00zł.

    3.  65/3, k.m.1, pow. 0,2653ha, KW 84464/7 cena wywoł. 75 000,00zł.

    4.  65/4, k.m.1, pow. 0,2768ha, KW 84464/7 cena wywoł. 77 000,00zł.

Ad.1,2,3,4  Przetarg ustny nieograniczony

Nie stwierdzono wpłaty wadium na ww. działki  w związku z tym przetargi były nieskuteczne.

II PRZETARGI

    1. 138/1, k.m.6, pow. 0,4992ha, KW 89653/4, cena wywoł. 110 000,00 zł.

    2. 215/3, k.m.6, pow. 0,0800ha, KW 84436/2 cena wywoł.  35 000,00zł.

    3. 216/4, k.m.6, pow. 0,1500ha, KW 84436/2 cena wywoł.  55 000,00zł.

Ad.1,2,3,4  Przetarg ustny nieograniczony

Nie stwierdzono wpłaty wadium na ww. działki  w związku z tym przetargi były nieskuteczne.

 III  PRZETARG

1. 490/8, k.m. 2, pow. 0,4456ha, KW 85413/2, cena wywoł. 70 000,00 zł.

 Lokal mieszkalny-ul. Elsnera 1E/12

Wadium w żądanej wysokości wpłaciła jedna osoba, która została dopuszczona do przetargu. Nabywcą lokalu za cenę 70 700,00 zł  została

Helena Hanuszewska.

IV  PRZETARG

1.     880/11, k.m.2, pow. 0,1095ha, KW 71930/1 cena wywoł. 85 000,00zł.

Ad. 1 Przetarg ustny nieograniczony.

Nie stwierdzono wpłaty wadium na ww. działkę w związku z tym przetarg był nieskuteczny.

VI PRZETARGI

 

1.     861/1, km.2, pow. 0,0619ha, KW 72596, cena wywoł. 48 000,00 zł,

2.     862/1, km. 2, pow. 0,0614ha, KW 72597, cena wywoł. 48 000,00 zł,

3.     863/1, km. 2, pow. 0,0634ha, KW 72598, cena wywoł. 49 000,00 zł,

4.     1127, km. 2,  pow. 0,0787ha, KW 71930/1, cena wywoł. 60 000,00 zł,

5.     1128, km.. 2, pow. 0,0769ha, KW 71930/1, cena wywoł. 59 000,00 zł,

Ad. 1,4,5, Przetargi ustne nieograniczone

Nie stwierdzono wpłaty wadium na ww. działki w związku z tym przetargi były nieskuteczne.

Ad.2
Wadium w żądanej wysokości wpłaciła jedna osoba, która została dopuszczona do przetargu lecz nie zaproponowała ceny wyższej niż ustalone postąpienie, w związku z tym przetarg był nieskuteczny.

Ad.3

Wadium w żądanej wysokości wpłaciła jedna osoba, która została dopuszczona do przetargu. Nabywcą działki nr 863/1 za cenę 60 885,00 zł 
( w tym podatek VAT) został Grzegorz Drzewiecki

Tułowice, 01.09.2011 r.