"Sensotwórcy – ludzie, dla których tworzenie ma sens – III edycja"