Protokół z posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej w dniu 06.07.2015 r.