Opolskie Centrum Onkologii - akcje oraz imprezy, promujące zdrowy styl życia wśród mieszkańców