Ogólnopolski głos profilaktyki


Ogólnopolski Głos Profilaktyki

1 czerwca 2015 roku (poniedziałek)

TEZY

1.  To najnowsza inicjatywa społeczności programu Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty”

adresowana do Wszystkich!

2.  W roku 2012 odbył się projekt pilotażowy pod nazwą Warszawska Noc Profilaktyki, w którym wzięło udział 1.000 osób, a w roku 2013 przeprowadzona została akcja na terenie całego kraju pod

nazwą Ogólnopolska Noc Profilaktyki, w której wzięło udział 43 tysiące osób.

3.  W 2014 roku w Ogólnopolskim Głosie Profilaktyki wzięło udział prawie 75 tysięcy osób w całym kraju.

4.  To nie jest wyłącznie festyn oparty na rozrywce i atrakcjach.

5.  Ta Akcja ma ideę – promowania MODY NA ŻYCIE WOLNE OD UZALEŻNIEŃ.

6.  Symbolem tej wolności jest GEST bicia serca wykonywany przez 60 sekund – jednocześnie
przez wszystkich uczestników tej Akcji w całym kraju 1 czerwca 2015 roku, o godz. 14.00. 

7.  Ten gest nazywamy ZRYWEM WOLNYCH SERC. Serc wolnych od przemocy i uzależnień.
Serc wrażliwych na drugiego człowieka. Serc zdrowych i odpowiedzialnych. Serc ceniących własną wolność. 

8.  Dlaczego zryw? Właśnie chodzi o energię myśli i działania. Chodzi o jedność w całym kraju. Chodzi  o  powstańczy  zryw  walki i  troski.  Walki  o  dzieci i  młodzież,  o  ich  zdrowie,  o  ich wolność,  o  ich  odpowiedzialne  relacje  rówieśnicze,  relacje  z  młodszym  i  starszym pokoleniem. 

9.  Tegoroczna  Akcja po raz pierwszy została wpisana w termin Międzynarodowego Dnia Dziecka.

10. Policja  inspiruje  i  zachęca  do  udziału  w  tegorocznym  Ogólnopolskim  Głosie  Profilaktyki wszystkich  odpowiedzialnych  partnerów  instytucjonalnych,  organizacje  pozarządowe, organizacje  harcerskie  i  inne  ukierunkowane  na  pracę  wychowawczą  z  młodzieżą,  a  co  szczególnie  ważne,  to  bezpośrednie włączenie  się  w  ten  społeczny  ZRYW  samorządowców  i dziennikarzy.

11. Policja  zachęca  aby  samorządy  w  całym  kraju  oraz  Gminne  Komisje  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostały gospodarzami kolejnej edycji tego działania w 2016 roku.

Mamy zatem rok, aby ująć tę czerwcową ogólnopolską Akcję w planach przedsięwzięć miast, powiatów i gmin na rok 2016
 (1 czerwca 2016, ze Zrywem Wolnych Serc wcześniej o 2 godziny czyli o godz. 12.00 z uwzględnieniem postulatów dotyczących młodszych dzieci).

12. Policja szuka dróg do wzmacniania bezpieczeństwa w każdym wymiarze. To bardzo ważny akcent  budowania  wspólnej  odpowiedzialności  za  zdrowy  i  mądry  rozwój młodego pokolenia. Każdy dorosły może zrobić coś w tej sprawie. 

13. Zaproszenie  do  udziału  w  Ogólnopolskim  Głosie  Profilaktyki  kierowane  jest  do  rodzin, dziadków i wnuków, rodziców i dzieci, wychowawców i podopiecznych, włodarzy i obywateli miast, miasteczek i wsi, zatem do każdego we wspólnej sprawie promowania MODY NA ŻYCIE  BEZ    UZALEŻNIEŃ  ,  na  życie  bez  przemocy  fizycznej  i  psychicznej,  na  życie  godne  i  odpowiedzialne,  na  życie  bezpieczne,  życie,  którego  wartością  jest  wolność.

Zapraszamy  do  ZRYWU  WOLNYCH  SERC  –  1 czerwca  2015 roku,  o  godz.  14.00.