Programu Rozwoju Gospodarczego Aglomeracji Opolskiej do 2020 roku - konsultacje społeczne


Klinknięcie w zdjecie powoduje przejście do formularza konsultacji:

Aglomeracja_opolska_konsultacje.jpeg