Ludowy Zespół Sportowy „ZIELONI” Ligota Tułowicka


Zieloni Ligota Tułowicka.jpeg

Ludowy Zespół Sportowy „ZIELONI” Ligota Tułowicka

adres:
49-130 Tułowice ul. Gen. Świerczewskiego 8
Gmina Tułowice (powiat opolski)  

Klub realizuje swoje cele, w szczególności przez:

 • propagowanie, upowszechnienie i rozwijanie rekreacji fizycznej, sportu, turystyki,
 • popularyzowanie kultury zdrowotnej i fizycznej,
 • zabezpieczenie uczestnikom imprez organizowanych przez klub opieki  medycznej oraz  ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • organizowanie imprez i zawodów sportowych,
 • działanie na rzecz rozwijania urządzeń i obiektów sportowych w gminie,
 • współdziałanie w dziedzinie kultury fizycznej i sportu z innymi stowarzyszeniami i organizacjami.

Cele, które będą  zrealizowane przez wykonanie zadania publicznego:

 • zapewnienie zdrowej formy spędzenia wolnego czasu,
 • zapewnienie optymalnego poziomu rozwoju fizycznego młodzieży,
 • propagowanie aktywnego trybu życia,
 • promocja gminy (reklama na koszulkach Gmina Tułowice).

Efektem może być także zmniejszenie poziomu patologii społecznych na terenie gminy, właśnie poprzez zapewnienie alternatywnych i zdrowych form spędzania czasu wolnego.

Krótka charakterystyka zadania publicznego

Zadanie będzie polegało na organizacji i prowadzeniu drużyn  w rozgrywkach piłki nożnej na szczeblu  OZPN w Opolu:

 • Seniorzy - B klasa
 • Orliki - liga Orlikowa 

Dodatkowym efektem będzie propagowanie aktywnego i zdrowego trybu życia (dla zawodników i publiczności) oraz zapewnienie alternatywnych zdrowych form spędzenia wolnego czasu.

Udział w rozgrywkach będzie także efektywnym narzędziem propagowania sportu i kultury fizycznej na terenie naszej gminy.

Konieczność realizacji zadania polegającego na prowadzeniu drużyny wynika z zapotrzebowania środowiska sportowego, a dofinansowanie pozyskane przez nas, uzupełnia w dużej mierze brak środków finansowych z jakimi borykają się kluby sportowe i nie tylko.

Planowanym skutkiem uczestnictwa naszej drużyny w rozgrywkach ligowych jest min. stworzenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla publiczności (z jednoczesnym propagowaniem aktywnego i zdrowego stylu życia). Szczególnie najmłodsi adepci piłki chętnie biorą udział  w zajęciach zarówno treningowych jak i dodatkowych.

Zakładane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji

Celem zadania publicznego jest:

 • zapewnienie optymalnego poziomu rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży,
 • propagowanie aktywnego  i zdrowego trybu życia,
 • zapewnienie alternatywnych form spędzenia czasu wolnego,
 • promocja gminy poprzez reklamę na strojach (tulowice.pl, Gmina Tułowice).

Cele realizacji zadania publicznego realizowane będą poprzez udział naszych drużyn w rozgrywkach piłkarskich na szczeblu OZPN Opole. Zajęcia treningowe prowadzone są przez trenerów posiadających licencje trenerskie.

Miejsce realizacji zadania publicznego

Treningi  w okresie przygotowawczym:

 • Seniorzy – hala sportowa oraz boisko Orlik przy GZS w Tułowicach, a także boisko w Ligocie Tułowickiej.
 • Orliki – boisko Orlik oraz hala sportowa przy GZS w Tułowicach.

Mecze ligowe jako gospodarze rozgrywamy na własnym  obiekcie (seniorzy), orlicy na boisku sportowym Orlik.

Treningi prowadzone są przez trenerów z licencjami oraz z wieloletnim doświadczeniem. Klub współpracuje z nauczycielami wychowania fizycznego GZS w Tułowicach. Członkowie klubu pracują społecznie.

Zasoby rzeczowe oferenta/oferentów przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania

Klub posiada w użyczeniu (Gmina jest właścicielem) boisko sportowe w Ligocie Tułowickiej, które posiada licencję do rozgrywania meczy na tym obiekcie oraz korzysta z zaplecza socjalnego (szatnie dla gości, gospodarzy, sędziów, magazynek i pralnia).

W czasie zajęć treningowych i podczas meczy ligowych korzystamy z następującego sprzętu:

 • piłki meczowe oraz treningowe,
 • stroje piłkarskie - 2 komplety pełne, 1 niekompletny,
 • dresy sportowe i bluzy ortalionowe (na wyposażeniu zawodników),
 • chorągiewki boiskowe narożne + 2 sędziowskie,
 • komplet narzutek dla służb porządkowych,
 • siatki do bramek duże - 1 komplet + 1 komplet do małych.

Aktualny Zarząd klubu w obecnym składzie pracuje od grudnia 2014 roku. Dzięki dofinansowaniu zadania przez Gminę Tułowice klub od wielu lat ma możliwości i przede wszystkim może realizować zakładane cele.

Zarząd Klubu

 • Oleksy Grzegorz - Prezes
 • Sadloń Paweł  - Wiceprezes
 • Henryk Bartoszyński - Skarbnik
 • Adam Nowakowski - Sekretarz
 • Jerzy Rybak - Czlonek Zarzadu