Uchwała nr 37/2015 Regionalnej Izby Rozrachunkowej w Opolu