Kroszonki Opolskie 2015


Szanowni Państwo,


Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu i Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego organizują XXIV edycję Wojewódzkiego Konkursu Plastyki Obrzędowej:

Kroszonki Opolskie 2015.


Organizacja konkursu jest możliwa m.in. dzięki współpracy z instytucjami kultury, wydziałami kultury jednostek samorządu terytorialnego itp., które przyczyniają się do popularyzacji konkursu wśród miejscowych twórców ludowych. W załączeniu przesyłamy regulamin konkursu z prośbą o rozpropagowanie go wśród twórców Waszego regionu. Konkurs przewiduje tradycyjnie podział na grupy wiekowe.
3 marca- konkurs dla dorosłych
4 marca- konkurs dla dzieci i młodzieży szkolnej
Ewentualne pytania prosimy kierować pod numer telefonu: 77 457 23 49 wew .120. Dziękujemy serdecznie za Państwa wkład włożony w promocję wydarzenia.
Pozdrawiamy,
Dział Udostępniania i Edukacji Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

www.muzeumwsiopolskiej.pl
www.facebook.com/MuzeumWsiOpolskiej