Zebranie wiejskie w Ligocie Tułowickiej w sprawie wyboru sołtysa - 23.05.2024 r.


Zebranie wiejskie w Ligocie Tułowickiej w sprawie wyboru sołtysa - 23.05.2024 r.jpeg