Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – umowa o dofinansowanie podpisana - 10.05.2024 r.


440937910_985681576795466_6532141599392441671_n.jpeg


10 maja 2024 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego odbyło się uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej. W spotkaniu wzięli udział Burmistrz Tułowic Pan Andrzej Wesołowski, Skarbnik Gminy Pani Bogusława Krawczyk, Pani Gizela Chłopecka członek Rady Sołeckiej Szydłowa oraz Sołtys Goszczowic Pan Andrzej Pochopień.

W tym roku realizowane są dwa zadania:

  1. Piłkochwyt na boisku sportowym w Goszczowicach
  2. Zakup sprzętu multimedialnego: ekranu oraz projektora do świetlicy wiejskiej w Szydłowie.