Rozpoczęcie kadencji Rady Miejskiej 2024-2029


6 maja 2024 r. odbyła się pierwsza sesja nowo wybranej Rady Miejskiej w kadencji 2024-2029, której na początku przewodniczył najstarszy radny a w tym przypadku Pan Krzysztof Cykowski.

Podczas sesji Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej wręczył radnym zaświadczenia o wyborze zaś nowi radni złożyli ślubowanie.

Następnie wybrana została komisja skrutacyjna w składzie Pan Andrzej Bojkowski, Pan Piotr Mazurkiewicz oraz Pan Adam Pestka, której zadaniem było przeprowadzenie wyborów na Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.

Przewodniczącym Rady Miejskiej został wybrany Pan Tomasz Gala zaś Wiceprzewodniczącym Pan Krzysztof Cykowski.

Dalszą część obrad poprowadził Pan Tomasz Gala, który wręczył zaświadczenie o wyborze ponownie wybranemu Burmistrzowi Tułowic Panu Andrzejowi Wesołowskiemu, który przed zgromadzonymi złożył ślubowanie.

Nowymi radnymi Rady Miejskiej w Tułowicach w kadencji 2024-2029 zostali:

 1. Andrzej Bojkowski
 2. Krzysztof Cykowski
 3. Dominika Drążek
 4. Tomasz Gala
 5. Michał Kuciński
 6. Elżbieta Kuzdrowska
 7. Piotr Mazurkiewicz
 8. Jan Michalski
 9. Marcin Patrys
 10. Adam Pestka
 11. Andrzej Pochopień
 12. Sylwia Szklorz
 13. Piotr Szmidt
 14. Anna Wojciuk – Nowak
 15. Agnieszka Zawadzka