Zakończenie kadencji Rady Miejskiej 2018 – 2024


26 kwietnia odbyła się uroczysta ostatnia sesja Rady Miejskiej w Tułowicach w kadencji 2018 – 2024.

W trakcie sesji Burmistrz Tułowic Pan Andrzej Wesołowski, Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Frédéric Coppin oraz Zastępca Przewodniczącego Pan Roman Kopij złożyli na ręce odchodzących radnych podziękowania za wieloletnią pracę na rzecz Gminy Tułowice. Następnie Burmistrz Tułowic, Skarbnik Gminy oraz Sekretarz Gminy wręczyli skromne upominki członkom Rady Miejskiej na zakończenie ich kadencji.