Struktura Urzędu Gminy


WÓJT GMINY TUŁOWICE:

 • Wójt: Andrzej Wesołowski
  tel. 774 600 143 wewn. 19
  e-mail:

SEKRETARZ GMINY TUŁOWICE:

 • Sekretarz Gminy: Joanna Patrys
  tel. 774 600 143 wewn. 17
  e-mail:

SKARBNIK GMINY TUŁOWICE:

 • Skarbnik Gminy: Bożena Gąska
  tel. 774 600 143 wewn. 24
  e-mail:

REFERAT ORGANIZACYJNY (RO)

 • Kierownik Referatu: Joanna Patrys
  tel. 774 600 143 wewn. 17
  e-mail:
 • Sekretariat: Danuta Gromada
  tel. 774 600 143 wewn. 11
  e-mail:
  e-mail:
 • Informatyk: Łukasz Koteluk
  tel. 774 600 143 wewn. 27
  e-mail:
 • Stanowisko do obsługi rady i kadr: Teresa Cybuchowska-Balwierz
  tel. 774 600 143 wewn. 16
  e-mail:

REFERAT BUDŻETU I FINANSÓW (BF)

 • Stanowisko ds. płac i ewidencji finansowo-ksiegowej: Małgorzata Brude
  tel. 774 600 143 wewn. 24
  e-mail:
 • Stanowisko ds. wydatków, analiz finansowych: