Wielkanocne spotkanie z seniorami 2024


27 marca w Sali widowiskowej w Tułowicach odbyło się wielkanocne spotkanie z seniorami przygotowane przez Gminną Radę Seniorów przy współpracy z Burmistrzem Tułowic Panem Andrzejem Wesołowskim.

W spotkaniu wzięli udział seniorzy z terenu całej gminy, Burmistrz Tułowic Pan Andrzej Wesołowski, Skarbnik Gminy Pani Bogusława Krawczyk, Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Frédéric Coppin oraz ks. Proboszcz Norbert Niestrój. Oprawę artystyczną zapewniły dzieci
z naszego Publicznego Przedszkola.