Rozbudowa drogi z Tułowic Małych do Wydrowic wraz z ścieżką pieszo - rowerową zakończona - 27.03.2024 r.