Obowiązek uiszczania opłat za użytkowanie wieczyste gruntów oraz czynsz dzierżawny