Elektroniczny Punkt Kontaktowy


Szanowni Państwo,
 
w związku z realizacją projektu „Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej” w zakresie Działania "Uruchomienie Elektronicznego Punktu Kontaktowego" którego KIG jest partnerem, zwracam się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości zamieszczenia poniższych linków do filmów promocyjnych elektronicznego Punktu Kontaktowego na Państwa stronie internetowej.
 
 
 
Jednym z zadań KIG jest promocja ePK wśród organizacji otoczenia biznesu oraz zrzeszonych w nich przedsiębiorców.
 
Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z profilem facebook ePK: www.facebook.com/eugopl