Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej i remizy w Goszczowicach


        Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa, nadbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej i remizy w Goszczowicach. W wyniku poprawy funkcjonalności istniejącego budynku planowane jest przywrócenie funkcji garażu pomieszczeniu parteru, rozbudowa budynku o klatkę schodową i pomieszczenia OSP oraz nadbudowa części budynku poddaszem użytkowym w którym  będzie znajdowała się sala świetlicy z zapleczem oraz zadaszonym tarasem  widokowym. Ponadto wokół budynku wyłożona zostanie nawierzchnia z betonowej kostki brukowej oraz zakupione i zamontowane zostaną  głośniki 4 tubowe. Budynek ze względu na swoje przeznaczenie pełnił i nadal będzie pełnił ale w znacznie szerszym zakresie funkcje umownego centrum spotkań i integracji mieszkańców.

Dofinansowanie:

Program operacyjny „zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności.

Cel projektu:

Utworzenie centrum społeczno kulturalnego oraz miejsca rekreacji i aktywizacji lokalnej społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa i turystów, poprzez rozbudowę, nadbudowę i przebudowę świetlicy wiejskiej i remizy w Goszczowicach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu.

Koszt inwestycji:

Całkowite – 394.685,01 zł (brutto)

Koszty kwalifikowane – 320.882,12 zł (netto)

Kwota dofinansowania – 60.000,00 zł

Termin realizacji:

maj 2014 – wrzesień 2014

Dokumentacja fotograficzna: