MKS Tułowice


Klub Sportowy MKS Tułowice jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną. Klub jest organizacją pożytku publicznego w ramach przepisów ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Celem działalności klubu jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród swych członków, całego społeczeństwa, a w szczególności wśród młodzieży.

Link do strony: https://www.facebook.com/mkstulowice


MKS Tułowice.jpeg