Klub Sportowy "Unia Tułowice"


Klub Sportowy "Unia" Tułowice jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną. Klub jest organizacją pożytku publicznego w ramach przepisów ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Celem działalności klubu jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród swych członków, całego społeczeństwa, a w szczególności wśród młodzieży.
Klub został założony w 1950 roku.
Barwami klubu są kolory: niebiesko-białe.
 
Unia Tułowice.jpeg