96 Rocznica Odzyskania Niepodległości


          W ramach obchodów 96 rocznicy Odzyskania Niepodległości, po uroczystej mszy św. za  Ojczyznę władze gminy, poczty sztandarowe, zaproszeni goście oraz mieszkańcy Tułowic udali się  pod pomnik „Pamięci  poległych na frontach  wojen światowych”.

          Pod pomnikiem odśpiewano hymn państwowy, miały też miejsce okolicznościowe przemówienia oraz występ artystyczny w wykonaniu zespołu „Szumiący Bór”.

          Po przemówieniu i części artystycznej delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem.

         Wszyscy obecni zostali zaproszeni na godz. 1700 do sali widowiskowej Tułowickiego Ośrodka Kultury na patriotyczny program artystyczny w wykonaniu młodzieży  Gminnego Zespołu Szkół w Tułowicach i lokalnych zespołów „Szydłowianki” oraz  „Szumiący Bór”