Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Tułowice w 2024 r. w zakresie pomocy społecznej