Tułowice na liście dofinansowania do wymiany oświetlenia na LED w kwocie 915.800,00! - 05.12.2023 r.


DJI_0385a.jpeg


Ogłoszono wyniki programu poświęconemu modernizacji infrastruktury oświetleniowej "Rozświetlamy Polskę"

W ramach inwestycji pn. ,"Wymiana opraw nieenergooszczędnych na oprawy LED na terenie gminy Tułowice" gmina planuje wymianę istniejących opraw starszej generacji w liczbie 482 sztuk na oprawy LED.

Część oświetlenia działa już w systemie LED, zarówno tego gdzie właścicielem jest Gmina jak i TAURON. Wymiana opraw na LED przyczyni się do uzyskania redukcji mocy zainstalowanych oprawa na poziomie około 50%.

Wartość inwestycji - 1 144 750,00

Wkład własny 20% - 228 950,00

Dofinansowanie 80% - 915 800,00

Przy realizacji tego zadania będziemy chcieli również doświetlić kilka przejść dla pieszych.