Komunikat z dnia 22.11.2023 r. w sprawie sprzedaży węgla 2023 r.