Ogłoszenie o konsultacjach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej 2021+ wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 17.11.2023 r.


TWOJA OPINIA SIĘ LICZY!

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska zapraszamy mieszkańców Aglomeracji Opolskiej do zapoznania się ze  Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej 2021+ wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko oraz przekazania swoich spostrzeżeń i opinii w wyznaczonym terminie konsultacji.

Termin konsultacji: 15 listopada do 8 grudnia 2023 r.

Projekt dokumentów i formularz uwag oraz zasady i tryb ich zgłaszania dostępne są na stronie Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska:

https://www.aglomeracja-opolska.pl/aktualnosci/ogloszenie-o-konsultacjach-strategii-zintegrowanych-inwestycji-terytorialnych-0

JAK MOŻNA WZIĄĆ UDZIAŁ W KONSULTACJACH?

  1. Przeczytaj projekt Strategii ZIT z wraz Prognozą oddziaływania na środowisko.

  2. Wyraź swoją opinię za pomocą formularza, który znajduje się w załączniku.

  3. Prześlij wypełniony formularz na adres: biuro@ao.opole.pl. 

  4. Pamiętaj o terminie konsultacji.

  5. Przyjdź na dyżur z ekspertami/autorami Strategii ZIT i dowiedz się więcej o planowanych działaniach.