Ogłoszenie Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej z dnia 30.10.2023 r.


Sołectwo Tułowice Małe jeszcze piękniejsze.
 
Sołectwo dzięki staraniom włodarzy sołeckich oraz gminnych zrealizowało swoje zadanie w tegorocznym MIS pn. "Zagospodarowanie terenu przy altanie w Tułowicach Małych".

Realizacja zadania polegała m.in. na przygotowaniu terenu oraz wykonaniu nasadzeń drzew oraz wielu roślin zielonych, co sprawiło że sołectwo oprócz tego że jeszcze bardziej wypiękniało to urozmaiciło bioróżnorodność w miejscu wspólnych integracyjnych spotkań i biesiadowania. 

Zadanie zrealizowane dzięki współfinansowaniu z budżetu Samorządu Województwo Opolskie w ramach Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2023-2025.

Gratulujemy wszystkim zaangażowanym Mieszkańcom Sołectwa Tułowice Małe oraz Panu Burmistrzowi Gmina Tułowice Andrzejowi Wesołowskiemu