Najlepsza przestrzeń publiczna Województwa Opolskiego - 23.10.2023 r.