Opolski Klub Strzelecki "HUSARZ"


Opolski Klub Strzelecki "HUSARZ" jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych powołanym w celu krzewienia sportu strzeleckiego, strzeleckiej rekreacji, kolekjconerstwa broni, propagowania tradycji strzelectwa i zrzeszenia osób zajmujacych się strzelectwem i kolekcjonerstwem broni.

Strona internetowa:

http://www.okshusarz.pl

Facebook:

Husarz