Zarząd Partnerstwa Borów Niemodlińskich ogłasza nabór nr 1/2023


PDFZarząd Partnerstwa Borów Niemodlińskich ogłasza nabór nr 1-2023.pdf (284,48KB)

na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, których zakres jest ujęty w Lokalnej Strategii Rozwoju Borów Niemodlińskich do roku 2023 (strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zwanej dalej LSR) dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Borów Niemodlińskich