Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o zawieszeniu posępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej