84 Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej


84 Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej.png

(zdjęcie pobrane ze strony https://muzeum1939.pl/)