Oficjalne otwarcie pomostu widokowego na stawie Hutnik w Tułowicach Małych - 9 sierpnia 2023 r.


9 sierpnia na stawie Hutnik w Tułowicach Małych odbyło się oficjalne otwarcie pomostu widokowego. Przecięcia wstęgi dokonali Burmistrz Tułowic Pan Andrzej Wesołowski, Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Pan Marcin Oszańca oraz Sołtys Tułowic Małych Pani Beata Nadybska. W spotkaniu uczestniczyli również: radni Rady Miejskiej w Tułowicach na czele z Przewodniczącym Rady Panem Frédéric’iem Coppin, Dyrektor Biura PZW Opole Pan Jakub Roszuk, lokalni członkowie koła oraz mieszkańcy sołectwa.

Widokowy pomost został wykonany w ramach realizacji operacji pn. „Budowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i odpoczynkowej w formie pomostu widokowego na stawie „Hutnik” w Tułowicach Małych”,  która jest współfinansowana z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

Kwota dofinansowania: 85 913 zł

Całkowita wartość zadania: 115 000 zł.